Wat houdt de Vlaamse woonbonus precies in?

 • Woon je in Vlaanderen en ben je van plan om in de nabije toekomst een woning te kopen? Of heb je al een huis en wil je eigenlijk eens weten hoe dat precies zit met je belastingvoordeel als huiseigenaar?

  De woonbonus is een financieel voordeel dat speciaal voor eigenaren van woningen medio 2005 in het leven is geroepen, dit om meer particulieren aan te zetten een woning te kopen.
  Ondertussen heeft de Vlaamse woonbonus al enkele wijzigingen ondergaan, dus wat houdt de woonbonus concreet in, anno 2018?

  De originele Vlaamse woonbonus

  In 2005 werd de Vlaamse woonbonus in het leven geroepen. Concreet is deze woonbonus een belastingvermindering die geldt gedurende de looptijd van het hypothecaire krediet. Tussen januari 2005 en december 2014 betrof dit een vermindering van een basisbedrag van 2.280 euro per belastingplichtige.

  Daarnaast werd gedurende de eerste tien jaar van de looptijd een extra bedrag van 760 euro meegerekend, indien de woning die je in eigendom hebt ook je enige woning is. Voorts werd er nog een bedrag van 80 euro meegeteld, indien je 3 of meer kinderen hebt. De effectieve belastingvermindering over dit bedrag lag tussen de 30% en 50%, afhankelijk van je inkomen.

  Deze regelgeving is nog altijd geldig voor wie tussen 2005 en eind 2014 een lening voor minimum 10 jaar aanging.

  De Vlaamse woonbonus in 2015

  In 2015 werd deze regelgeving gewijzigd. Het initiële bedrag van 2.280 daalde naar 1.520 euro. De andere bedragen van 760 euro en 80 euro bleven wel gelijk.

  Ook werd het percentage aan belastingvermindering vastgezet. In plaats van een schommeling tussen 30% en 50% werd het altijd 40%. Voor mensen met lagere inkomens kon dit dus ietwat negatief uitpakken. De belastingvermindering blijft enkel gelden voor de enige eigen woning.

  Deze nieuwe regelgeving werd geldig voor hypothecaire leningen die afgesloten werden na 2015. 

  Voorwaarden van de Vlaamse woonbonus

  Er gelden bepaalde voorwaarden om beroep te kunnen :

  • Er moet sprake zijn van een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat of een volmacht komen niet in aanmerking voor de fiscale voordelen
  • De hypothecaire lening dient in de Europese Economische Ruimte te zijn afgesloten.
  • Ook dient er sprake te zijn van een minimale looptijd van 10 jaar.
  • De hypothecaire lening dient voor het financieren van een enige en eigen woning in de EER. Hieronder valt het kopen, bouwen, vernieuwen en renoveren van een pand maar ook het betalen van erfbelasting en schenkbelasting vanaf 2015.

  De geïntegreerde woonbonus

  Op 1 januari 2016 werd er weer een verandering doorgevoerd. De Vlaamse woonbonus heet vanaf dit moment de geïntegreerde woonbonus. De bedragen zijn precies gelijk aan de bedragen tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015, echter is de voorwaarde geschrapt dat het om de enige en eigen woning moet gaan. Je kunt dit belastingvoordeel vanaf nu dus ook toepassen op meerdere woningen, een bijkomend voordeel.

  Deze nieuwe regelgeving is geldig voor woonleningen vanaf 2016.

  Wil je precies weten hoeveel financieel voordeel je kunt behalen?

  Naast de woonbonus zijn er overigens nog vele andere financiële voordelen die je kunt behalen, wanneer je een woning koopt of verkoopt. Wil je zekerheid hebben omtrent je financiële situatie? Neem dan gauw contact op met Immokrediet. Wij kunnen je exact vertellen op welke manier je alles uit de spreekwoordelijke kast haalt, en om de aan- en verkoop van je woning zo voordelig mogelijk te maken.

Meer advies in steunmaatregelen