Hoe krijg je je huurwaarborg terug? Enkele tips op een rij

  • Geschreven op 12 augustus
  • andere

  Wanneer je een huurwoning betrekt, dan betaal je een zogenaamde huurwaarborg. Dit is bedoeld als veiligheidsstelling voor de verhuurder, in het geval dat jij bijvoorbeeld erg onvoorzichtig met het pand omgaat of je huur niet betaalt. Op die manier hoeft een verhuurder eventuele schade niet uit eigen zak te betalen.

  In principe kun je er dus vanuit gaan, dat je deze waarborg terugkrijgt wanneer je het huis correct bewoont en op het moment dat je de huur opzegt. In dit artikel vind je wat meer informatie over de huurwaarborg, hoe je deze weer terugkrijgt en welke acties je kunt ondernemen bij eventuele conflicten.

  Hoeveel waarborg betaal je doorgaans en wat wordt hiermee gedaan?

  Tot 2019 was de maximumhuurwaarborg beperkt tot twee volledige maanden huur, maar sinds dit jaar is dit verruimd naar drie maanden huur. Dus als je een huurwoning betrekt van 950 euro per maand, dan is de kans reëel dat je in totaal 2.850 euro waarborg moet betalen. Dit lijkt veel, maar als jij slecht omgaat met het huis en er ontstaat schade, dan is deze schade vaak al veel hoger dan een eventuele waarborg.

  Zodra je het huis verlaat en nooit schade aan de woning hebt toegebracht, dan krijg je deze weer terug. Nog een extra feit: sinds dit jaar kan iemand borg staan voor jou en je huurdersverplichtingen, zoals één van je ouders. Heb je een fraai huurhuis op het oog maar geen middelen voor de waarborg? Dan kan dit een oplossing zijn.

  Wanneer kun je je huurwaarborg terug verwachten?

  Soms krijg je dit bedrag zelfs met interesten terug, afhankelijk van de voorwaarden van de rekening waar het op stond. De verhuurder overhandigt jou een schriftelijk akkoord en het geld is weer van jou.

  In welke gevallen krijg je je waarborg niet terug?

  Er zijn twee gevallen denkbaar waarbij je je huurwarborg niet of slechts gedeeltelijk terugkrijgt. Bij schade en bij een huurachterstand. In het geval van een huurachterstand zal de verhuurder bij de rechter de waarborg vorderen zodat hij of zij de achterstand hiermee kan voldoen. Binnen een jaar na het beëindigen van het contract zal de verhuurder dan naar de rechter moeten gaan.

  In het geval van schade, dient het zo te zijn dat de verantwoordelijkheid bij jou of je naasten ligt. Heeft je hond bijvoorbeeld een stuk hout stukgebeten dat bij het huis hoort? Dan ben jij verantwoordelijk voor het betalen van de schade. Is de schade echter te wijten aan omstandigheden buiten jouw invloed, zoals hevig weer of een natuurramp? Dan dient de verhuurder zelf voor reparatie zorg te dragen. Dit zal dan ook niet van je waarborg af gaan.

  Probeer conflicten te vermijden

  Om conflicten in de toekomst te vermijden, maak je samen met de verhuurder het beste een plaatsbeschrijving alvorens je het contract tekent. Laat deze door een onafhankelijke partij voor je opstellen, zodat hier geen discussies over kunnen worden gevoerd. Immokrediet.be kan je eventueel adviseren waar je dit kunt doen, daarnaast kun je bij ons terecht om je financiële mogelijkheden helder in kaart te brengen. Neem een kijkje op onze site voor meer informatie.

Meer advies in andere